Der er fest og farver, når ”Den kongelige gæst” liver op i ægteskabet, i operafestivalen og i Arbejdermuseets festsal.

Henrik Pontoppidans novelle, ”Den kongelige gæst” fra 1902 handler om ægteparret Doctor Høyer og Emmy og deres liv pålandet, hvor de forsøger at holde sig så kultiverede som muligt. En dag får de besøg af en mystisk gæst, som vender op og ned påderes rutiner og tankemønstre. Novellen er udover at være sjov også dyster og til tider ætsende i sin fremstilling af ægteskabet som borgerlig institution. 

I 1919 blev novellen uropført som opera på Det Kongelige Teater.Hakon Børresen komponerede musikken, librettoen er af Svend Leopold. Hundredeårsjubilæet bliver fejret til dette års operafestival, nu hvor stykket har været hengemt de sidste 55 år. Hengemmelsen skyldes nok, at lystspillet med sin folkelige appel ikke har været regnet fin nok til de forskellige sceners repertoire.  

Den kongelige gæst er i operaudgaven et decideret lystspil, en typisk konversationsopera med komisk indhold. Musikken og sangene er muntre. Det er det pudsige og det optimistiske, man har taget med over i sceneopførelsen, og ladet det dunkle blive tilbage i novellen. Det giver to vidt forskellige oplevelser af historien, når man læser Pontoppidans tekst og når man ser og hører den i Børresens og Leopolds fortolkning – og det er der skam heller intet i vejen med. 

Den muntre forestilling er naturligvis mere intim i Arbejdermuseets betagende Festsal, hvor orkestret er komprimeret til klaver, horn, to strygere og en ekstra blæser, som sammen med de 5 charmerende sangere leverer en velklingende fortællingen om doktoren, hans kone og deres besynderlige gæst.

Den Kongelige Gæst spiller i Arbejdermuseets Festsal som en del af CPH Opera Festival 7. + 8. august 2019

Medvirkende:
Gæsten: David Kragh Danving
Dr. Høyer: John Olsen
Emmy: Philippa Cold
Ane: Ditte Errboe
Lillepigen: Julie MeeRa Albertsen
Ide og instruktion: Ida Fogh Kiberg
Scenografi: Guido Paevatalu 
Kapelmester, arrangør og pianist: Leif Greibe
Producent: Lone Ricks